Veolia Energia vysadila stromčeky v Dobšinej

Priniesli obyvateľom technologické zlepšenie a popritom dbali na potrebnú revitalizáciu zelene.

Pri technologických zlepšeniach pre ľudí by sa nemalo zabúdať na životné prostredie. Spoločnosť Veolia Energia Slovensko a.s. musela po prácach väčšieho rozsahu na sídlisku Rozkvet v Dobšinej odstrániť existujúcu zeleň. Na základe firemného projektu „Navštíviť – spoznávať regióny“ zamestnanci spoločnosti v apríli nahradili odstránenú zeleň 10 kusmi Javora mliečneho (Acer platanoides), ktoré zakúpili a následne aj vysadili na vopred určené miesto zástupcami mesta.

Počas horizontu troch rokov, aby sme nenavyšovali cenu tepla a nemalo to dopad na obyvateľov,  sme prevádzali výkopové práce, kde cieľom bolo vymeniť staré tepelné rozvody za nové. To v konečnom dôsledku znížilo tepelné straty. Počas prác sme museli časť stromov odstrániť, pretože rástli na tepelnom kanále. Ako environmentálne priateľská firma sme mali záujem na tom, aby zeleň bola obnovená,“ vysvetlil regionálny riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s. Ľuboš Kertész.

Vedenie mesta Dobšiná považuje spoluprácu s firmou Veolia Energia Slovensko a.s. za veľmi serióznu a vníma pozitívne jednak prevádzané práce v prospech obyvateľov, ako aj revitalizáciu zelene v prospech životného prostredia.

Zdroj: Veolia Energia

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky